Smyrnakyrkans historia

Ur ”Smyrnaförsamlingens minnesskrift” av Daniel Höglund: Hur det började Pingstväckelsen i Älvängen är egentligen framsprungen ur baptisternas verksamhet. De arbetade i bygden sedan år 1910. Linneakyrkan i Göteborg stod bakom denna verksamhet, vars centrum var i...

Detta är ett test

Lidande och hopp אAlef 1 Jag är mannen som fått se lidande under hans vredes ris. 2 Han har lett mig och fört mig i mörker och inte i ljus. 3 Ja, han vände sin hand mot mig gång på gång, dagen lång. בBeth 4  Han nötte ut mitt kött och min hud,...