Givande

Ge en gåva

Smyrnakyrkans verksamhet finansieras till största delen av frivilliga gåvor. Förutom möjligheten att ge kontant i samband med våra gudstjänster kan du ge en gåva till Smyrnakyrkan på följande sätt:

Bankgiro: 136-5345

Swish: 1233490752

Kontonummer: 8105-9, 063101062-6

2 Korintierbrevet 9:7 ger oss god vägledning för vårt givande: ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” 

Stort tack för din gåva!

Riktade insamlingar till Mission

Vill du ge en gåva till vårt internationella arbete kan du märka din gåva med ”mission”.

Läs mer