Mötesplatser

Mötesplatser

Vi har många olika mötesplatser i Smyrnakyrkan. Läs mer om dem nedan. Du kan också läsa om aktuella händelser under På gång. Tveka inte att höra av dig till kontakt@smyrna.nu om du har några frågor.

Gudstjänst

Barnkyrka

Tweenhouse

Greenhouse

Smågrupper

Senior

Gudstjänst

I Smyrnakyrkan firar vi gudstjänst varje söndag kl 11 med några få undantag.

Vi firar nattvard i våra gudstjänster ungefär en gång i månaden. För oss är barnen väldigt viktiga och det finns alltid något planerat för dem. Vid fikat efter gudstjänsten hinner vi bygga relationer och lära känna varandra. Du kan hitta predikningar här på hemsidan eller genom att följa vår podd där poddar finns. Vi har även ett arkiv med predikan och sända gudstjänster på vår Youtube-kanal. Välkommen att vara med!

Pingst ung

Bli medlem i våra lokalavdelningar som ger oss möjlighet till statsbidrag och regionbidrag.

Registera

Barnkyrkan

Barnens egen kyrka!

Vi vet att för att famlijen skall trivas måste barnen trivas. Vi vill prioritera barnen! I vår Barnkyrka har vi möten på barnens sätt, både tillsammans i storgrupp och indelat i åldersanpassade grupper.

Vi försöker använda visuella hjälpmedel för att göra budskap och instruktioner lätttillgängliga och för att alla skall kunna hänga med.

Undervisning & drama, sång & dans, pyssel, tävling & lek, bön och lovsång.

Jesus tog upp barnen i famnen och välsignade dem – det vill vi också göra!

Vi använder oss av det som Pingst kallar för Trygg församling och alla som finns som ledare i vår barnkyrkan är kollade i polisens belastningsregister. Hos oss skall barnen vara trygga – men varning för fullt ös!

Tweenhouse

För de som går på mellanstadiet har vi denna grymma grej på fredagar kl. 18.00 varannan vecka – ojämna veckor. Aktiviteter av alla möjliga slag som bygger en positiv gemenskap där deltagarna även får höra olika ledare dela korta erfarenheter av livet med Jesus. En fartfylld stund med äventyr både inne och ute!

Kontakta vår ungdomspastor Sixten Widholm för mer info kring detta!

Greenhouse

Varje fredag kl. 20.00 samlas ett gäng ungdomar (13+) och har en skön kväll tillsammans. Vi lovar gott fika, god gemenskap och en riktigt rolig tävling eller aktivitet. Kvällen höjdpunkt är en stund inför Guds ansikte i tillbedjan och lovsång. Desstom lyssnar vi till en härlig predikan. Häng på oss nästa fredag! Greenhousekvällarna är svåra att slå!

Följ oss på instagram för att ha koll på det senaste: @greenhousepingst

Konfirmation

Livet är spännande och det finns stora frågor att utforska! Varifrån kommer jag? Vad skall jag bli när jag blir stor? Livet & döden – och sen då? Vad tror jag på? Varje hösttermin drar vi igång ett roligt, lärorikt och spännande konfirmationsår. Tillsammans med andra konfirmander, ledare och faddrar kommer du att få fundera kring Gud, livets mening och andra viktiga frågor. Det blir tid för skratt, vänskap, fika, lek och liv. Det blir föredrag, samtal, funderingar och utmaningar att möta den värld vi lever i.

Se mer på smyrna.nu/konfa

Smågrupper

I en smågrupp möts den lilla gruppen, oftast i hemmen, för gemenskap, samtal kring tron och bön. Här finns goda förutsättningarna för att få närmare relationer med människor som tror. Kontakta Anders Svedstam för att få hjälp att hitta en gemenskap som passar dig

Senior

Bibelsamtalsgruppen

Vi träffas varannan tisdag kl 14:00 och det finns plats för fler intresserade att tillsammans studera Guds ord och dela våra livsberättelser. Välkommen med!

Stavgång

Varje måndagmorgon kl 10.00 samlas ett glatt gäng för stavgång med efterföljande fika i Smyrnakyrkan.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)

Alebygdens RPG-förening är en pensionärsorganisation som främst rekryterar sina medlemmar från kyrkor och samfund.

Föreningen har som uppgift att lokalt verka för pensionärers intressen och stimulera till aktiviteter som kan berika medlemmarnas gemenskap. Vi är sedan 2007 representerade i kommunens pensionärsråd. Genom att förbundet även verkar på såväl riks- som regionnivå, med representation i pensionärsråd- och delegationer stärks vårt inflytande i dessa ju fler medlemmar vi blir.

Vill Du bli medlem i RPG kan Du kontakta Gunnel Klerfors, 073-9783937, eller Daniel Höglund, 073-5166799.

Besöksgruppen

Alla församlingens medlemmar och närstående vänner kan eller orkar inte komma till församlingens sammankomster. Församlingens besöksgrupp håller kontakt genom telefonsamtal och besök. Kontakta församlingens expedition om du skulle känna till någon som är i behov av hembesök.

Mission

Församlingen stöttar verksamhet i bland annat Indien (Nagaland), Italien, Japan och i Mellanöstern. Genom medel från Second Hand stöttar vi utvecklingsprojekt och humanitära insatser, främst genom vår samarbetsorganisation PMU. Församlingens missionsverksamhet leds av ett missionsråd där Maria Blom är ordförande.

Vill du ge en gåva till vårt internationella arbete kan du märka din gåva med ”mission”.

“Vi vill vara en kyrka präglad av Gudslängtan, medmänsklighet & livsglädje – med Jesus i centrum.”

Hitta hit!

 

 

 

Vår kyrkolokal ligger i centrala Älvängen på Göteborgsvägen 95. Expedition, Second Hand och Café ligger i den gula byggnaden som är sammanbyggd med kyrkan.

Våra Pastorer

Anders Svedstam

Pastor & Föreståndare

+46 (0)70 – 999 61 01 –  anders@smyrna.nu

Sixten Widholm

Ungdomspastor

+46 (0)70 – 999 61 70 – sixten@smyrna.nu