Oct 6, 2022

Detta är ett test

Lidande och hopp

אAlef

1 Jag är mannen

som fått se lidande

under hans vredes ris.

2 Han har lett mig och fört mig

i mörker och inte i ljus.

3 Ja, han vände sin hand mot mig

gång på gång, dagen lång.

בBeth

4  Han nötte ut mitt kött och min hud,

han krossade mina ben.

5 Han byggde en mur mot mig

och omringade mig

med bitterhet och möda.

6  På mörka platser lät han mig bo,

likt dem som länge varit döda.

גGimel

7  Han har spärrat in mig

så att jag inte kommer ut,

han har lagt på mig tunga bojor.

8  Hur jag än klagar och ropar

stänger han ute min bön.

9 Han har spärrat mina vägar

med huggen sten

och gjort mina stigar krokiga.

דDaleth

10  Han var en björn på lur mot mig,

ett lejon i försåt.

11 Han förde mig på avvägar

och slet mig i stycken,

han lät mig ligga övergiven.

12  Han spände sin båge

och ställde mig som mål för sin pil.

הHe

13 Pilar från sitt koger

har han satt i mina njurar.

14  Jag har blivit till åtlöje

för hela mitt folk,

deras nidvisa hela dagen lång.

15 Han har mättat mig med bitterhet,

gett mig malört att dricka.

וWaw

16 Han har krossat mina tänder

mot stenar,

han har tryckt ner mig i askan.

17 Du har fördrivit min själ från friden,

jag har glömt vad lycka är.

18 Jag sade:

”Det är slut med min livskraft

och mitt hopp till Herren.”

זZajin

19  Tänk på min nöd och min hemlöshet,

malörten och det bittra!

20 Min själ tänker ständigt på det

och sjunker ihop inom mig.

21 Detta tar jag till hjärtat,

därför har jag hopp:

חHeth

22  Det är Herrens nåd

att det inte är ute med oss,

att det inte är slut

med hans barmhärtighet.

23  Den är ny varje morgon,

stor är din trofasthet.

24  Herren är min del,

det säger min själ,

därför hoppas jag på honom.

טTeth

25  Herren är god

mot dem som väntar på honom,

mot den själ som söker honom.

26 Det är gott att i stillhet

hoppas på hjälp från Herren.

27  Det är gott för en man

att bära ett ok i sin ungdom.

יJod

28 Må han sitta ensam och tyst

när han lägger det på honom.

29 Må han sänka sin mun i stoftet,

kanske finns det ännu hopp.

30  Må han vända kinden

mot den som slår honom

och låta sig mättas av hån.

כKaf

31  Herren förkastar ju inte

för evigt.

32  Om än han bedrövar

förbarmar han sig i sin stora nåd,

33 för det är inte av hjärtat

han plågar och bedrövar

människors barn.

לLamed

34 När man krossar landets alla fångar

under sina fötter,

35 när man nekar en man hans rätt

inför den Högstes ansikte,

36 när man gör orätt mot någon

i hans sak –

skulle Herren inte se det?

מMem

37 Vem talar så att det sker,

om inte Herren befallt det?

38  Kommer inte både ont och gott

från den Högstes mun?

39  Varför klagar en människa här i livet

när hon straffas för sin synd?