Oct 18, 2022

Smyrnakyrkans historia

Ur ”Smyrnaförsamlingens minnesskrift” av Daniel Höglund:

Hur det började

Pingstväckelsen i Älvängen är egentligen framsprungen ur baptisternas verksamhet. De arbetade i bygden sedan år 1910. Linneakyrkan i Göteborg stod bakom denna verksamhet, vars centrum var i Kattleberg. År 1928 hyrde en liten grupp pingstvänner en lokal vid Stationsvägen i Älvängen.

Till hjälp i arbetet kallade man två evangelister, Agnes Johansson och Anna Ahlberg. De berättar:

– Vi var evangelister i Bergstena när vi fick kallelsen till Älvängen. Vi kände till gruppen i Älvängen sedan tidigare besök. Vi kom till Älvängen just under strejken på Carlmarks fabriker. Det blev allmänt nöje att gå på ”läsarmöte” och det var fullsatt i lokalen på Stationsvägen.

När gruppen 1930 blev utpost till Smyrnaförsamlingen i Göteborg, fick man även därifrån hjälp i predikoverksamheten.

Församlingen bildas

Den 23 februari 1936 höll pingstvännerna gruppmöte i en hyrd lokal i Centrumfastigheten, i Älvängen. Sedan ett år tillbaka höll man sina möten där, då lokalen på Stationsvägen blivit för trång. Nu hade tanken på församlingsbildande mognat till handling. Under pastor Ivar Claessons, Göteborg, ledning ordnade man denna dag ”Smyrnaförsamlingen”. Medlemmarna vittnade och bekände sin tro på Bibeln och Jesus som Guds son. 41 personer var med denna dag och grundade församlingen. Man antog namnet ”Smyrna” efter moderförsamlingen i Göteborg.

Kyrkobyggnader

Det dröjde inte länge förrän även lokalen i Centrumfastigheten var för liten för den växande församlingen. I samråd med församlingen byggde Carl Carlsson Smyrnakyrkan i samhällets centrum år 1937. Den kom att bli församlingens andliga hem under 38 år.

Under 1973 inköptes Älvängens Hotell och planeringen av en tillbyggnad av kyrkan intensifierades. Pastor Conny Holm kunde ta det första spadtaget 4 juni 1974 och efter att medlemmarna själva satsat 11 000 frivilliga arbetstimmar stod kyrkan färdig för invigning till pingsthelgen 1975.

Läs mer:

Om Pingströrelsens historia: http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=12

Boktips:
Kjellberg, Kjell-Åke (1990): Älvängen – ängarna vid älven. Kjell-Åke Kjellberg Fotografisk produktion AB.
Andersson, Bror A. m.fl.: Skepplanda socken. Skepplanda kommunfullmäktige.