May 9, 2023

Om att följa Jesus

Jonas och Anne-Sofie Nyström berättar om sitt liv som missionärsfamilj bland surfare, flyktingar och nu med församlingsplanteringar i Europa och predikan utifrån DBS-modellen (Discovery Bible Study) om “Att lämna allt”. Den 7 maj 2023.