Oct 11, 2022

Ledarskap – ur Bibliskt perspektiv

Predikan av Filip Larsson den 9 oktober 2022