Apr 9, 2024

Gud bygger upp oss i det fördolda

Predikan av Marita Orevi Tornes den 7 april 2024