Nov 30, 2021

”Gud är närvarande”

Predikan första Advent av Anders Svedstam