Jan 31, 2024

Foundations: Församlingen

Predikan av Anders Svedstam den 28 januari 2024