Apr 18, 2023

Vi sitter alla i samma båt!

Predikan den 16 april 2023 på “Gospelgudstjänst” av Anders Svedstam