Jan 5, 2022

Tacksamhet – som börjar i det lilla

Predikan av Anders Svedstam 26/12-21