Jan 2, 2024

Tacksamhet öppnar möjligheter

Predikan av Anders Svedstam den 31 december 2023