Apr 4, 2023

Spänningen i att lyda Gud

Predikan av Anders Svedstam den 2 april 2023