Aug 22, 2023

Skönhet och förundran

Predikan av Ivar Gustavsson den 4 juni 2023