Feb 7, 2023

Klädd av en skräddare

Predikan av Anders Svedstam den 5 februari 2023. Intro och outro med Josefina Gniste.