Apr 27, 2022

Jesu ord på korset

Predikan på Långfredagen 2022 av Claes-Anders Bengtsson