Feb 21, 2023

Goda skäl

Predikan av Anders Svedstam den 19 februari 2023