Nov 21, 2023

Förlåtelse och försoning

Predikan av Anders Svedstam den 19 november 2023