Dec 19, 2023

Ett folk som är för!

Predikan av Anders Svedstam den 17 december 2023