Feb 22, 2022

Att höra Ordet

Predikan 20 februari 2022 av Anders Svedstam om att ta vara på Guds tilltal/Ord.