Mar 5, 2024

Att höra Guds röst – Vishetens gåva

Predikan av Magnus Sund den 3 mars 2024. Finalmöte under temahelgen “Att höra Guds röst” – en helg kring det profetiska.