Oct 19, 2021

Anders Svedstam – Fortsätt att inte ge upp!

Predikan 17 okt 2021 om uthållighet och uppmärksamhet.