Mar 7, 2023

Alltid nära!

Predikan av Anders Svedstam på “Gudstjänst Generations” den 5 mars 2023