Feb 1, 2022

2022 – året när det händer!

Predikan på Årshögtiden 2022 av Anders Svedstam