Varifrån kommer jag? Vad skall jag bli när jag blir stor? Livet & döden – och sen då? Vad tror jag på?”

Varifrån kommer jag? Vad skall jag bli när jag blir stor? Livet & döden – och sen då? Vad tror jag på?”

VAD ÄR KONFA?

Livet är spännande och det finns stora frågor att utforska! Varifrån kommer jag? Vad skall jag bli när jag blir stor? Livet & döden – och sen då? Vad tror jag på? Vi är två kyrkor som tillsammans vill bjuda in dig till att vara med om ett roligt, lärorikt och spännande konfirmationsår. Tillsammans med andra konfirmander, ledare och faddrar kommer du att få fundera kring Gud, livets mening och andra viktiga frågor. Det blir tid för skratt, vänskap, fika, lek och liv. Det blir föredrag, samtal, funderingar och utmaningar att möta den värld vi lever i.

 

 

LÄGER - Att åka på läger ger oss chans att lära känna varandra bättre och brukar vara en av höjdpunkterna under året. Vi planerar för några olika läger under året.

FÖR VEM?

I första hand för dig som börjat årskors 8 nu i höst. För alla som vill samtala och fundera om livets stora frågor och vill lära sig något om kristen tro. Vi ställer inga krav på att du ska vara döpt eller vara kristen. För att bli konfirmerad räcker det med aktivt deltagande och en god närvaro.

 

 

NÄR OCH HUR?

Ett läsår med början i september 2023. Våra regelbundna samlingar kommer att vara tisdagar på jämna veckor kl 15:30-18:00 i Smyrnakyrkan.. Konfan genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda.

 

 

KOSTNADER?

Församlingarna står för material och biblar. Det tillkommer kostnader för fika och läger, totalt 1600 kr. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl, så hör av dig till oss om ekonomin hindrar.

NYHET! Kostnaden som är på 1600:- har vi bestämt oss för att bjuda på i år!

 

 

Ut på Djupet

1 Kor 2:9-10 Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.

INFORMATIONSTRÄFF?

Tisdag 5 september kl 18:00 har vi en informationsträff i Smyrnakyrkan Älvängen dit intresserade konfirmander och föräldrar är välkomna så att vi kan berätta mer om upplägget och svara på frågor. Vi startar konfan tisdagen den 19 september..

 

 

Anmäl dig här!

KONTAKTA OSS FÖR EV. FRÅGOR!

Anders Svedstam

Pastor & Föreståndare

Smyrnakyrkan Älvängen

+46 (0)70 – 999 61 01 – anders@smyrna.nu

Sixten Widholm

Ungdomspastor

Smyrnakyrkan Älvängen

+46 (0)70 – 999 61 70 – sixten@smyrna.nu

Tove Lilled

Pastor 

Equmeniakyrkan Guntorp

+46 (0)72-228 99 86 – tove.lilled@hotmail.se