Policy för hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss i Smyrnaförsamlingen i Älvängen är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna policy omfattar Smyrnaförsamlingen i Älvängen med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är Smyrnaförsamlingen, Göteborgsvägen 95, 446 32 Älvängen, med telefon 0709-996101. Pastor Anders Svedstam är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Smyrnaförsamlingen i Älvängen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Smyrnaförsamlingen i Älvängen behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjehandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Smyrnaförsamlingen i Älvängen är en del av en nationell församlingsrörelse / samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas där för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Smyrnaförsamlingen i Älvängen om du inte vill ha medlemstidningen. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att  fullgöra avtalet.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Smyrnaförsamlingen i Älvängen räkning och i så fall i samband med att särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grand saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.