Förbön?

Vi tror att Gud hör bön och vill hjälpa oss genom livet. Har du något du vill att vi ska be för? Lämna ditt bönämne här så tar vi med det vid nästa bönetillfälle i församlingen. Om du vill kan du meddela kontaktuppgifter så kan vi återkoppla till dig för att se hur det har gått.