Smågrupper

I en smågrupp möts den lilla gruppen, oftast i hemmen, för gemenskap, samtal kring tron och bön. Här finns goda förutsättningarna för att få närmare relationer med människor som tror.

Kontakta Anders Svedstam om du är intresserad!