Senior

Bibelsamtalsgruppen

Vi träffas varannan tisdag kl 14:00 och det finns plats för fler intresserade att tillsammans studera Guds ord och dela våra livsberättelser. Välkommen med!

Stavgång

Varje måndagmorgon kl 1000 samlas ett glatt gäng för stavgång med efterföljande fika i Smyrnakyrkan. Under sommaren gör vi uppehåll, men startar på nytt 1 september.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)

Alebygdens RPG-förening är en pensionärsorganisation som främst rekryterar sina medlemmar från kyrkor och samfund. I styrelsen ingår Daniel Höglund, ordf, Gunborg Nilsson, sekr, Einar Gustavsson, kassör och vidare Gunnel Klerfors, Marita Folkelind, Bertil Jacobsson och Bruno Edvardsson som ledamöter.

Föreningen har som uppgift att lokalt verka för pensionärers intressen och stimulera till aktiviteter som kan berika medlemmarnas gemenskap. Vi är sedan 2007 representerade i kommunens pensionärsråd. Genom att förbundet även verkar på såväl riks- som regionnivå, med representation i pensionärsråd- och delegationer stärks vårt inflytande i dessa ju fler medlemmar vi blir. Medlemsavgiften för 2016 är för enskild 240 kr och för makar 420 kr, däri ingår prenumeration på förbundstidningen Seniorposten.

Kommande samlingar, som alternerar mellan Missionskyrkan och Smyrnakyrkan, hålls var tredje vecka och framgår av församlingarnas annonserade program i Alekuriren.

Vill Du bli medlem i RPG kan Du kontakta Gunnel Klerfors, tfn 748644, eller Daniel Höglund, tfn 746750.

Besöksgruppen

Alla församlingens medlemmar och närstående vänner kan eller orkar inte komma till församlingens sammankomster. Församlingens besöksgrupp håller kontakt genom telefonsamtal och besök. Kontakta församlingens expedition om du skulle känna till någon som är i behov av hembesök.