Om Smyrnakyrkan

Smyrnakyrkans lokaler ligger i centrala Älvängen i Ale kommun, några mil norr om Göteborg.

Smyrnakyrkan är en pingstkyrka som omfattar bekännande, troende människor som tillsammans vill gå vidare på trons väg och strävar till en enhet i tron på Jesus Kristus.

Församlingen är en del av den pingströrelse som växt fram i Sverige under 1900-talet. Läs gärna mer om Smyrnakyrkans historia eller om Pingströrelsen. På pingst.se finns aktuell information om den svenska pingströrelsen och där kan du även läsa om vad som utmärker vår tro inom pingströrelsen. I Smyrnaförsamlingen har vi även tagit fram ett eget dokument som i korta drag sammanfattar den tro vi predikar.

Vi vill…

… vara en församling som präglas av Medmänsklighet, Gudslängtan och Livsglädje där det övergripande uppdraget är “Att lära känna Kristus och göra Kristus känd”.