Medmänsklighet

Vi vill vara en församling präglad av medmänsklighet. Varje människa har som Guds skapelse ett ovärderligt värde oavsett vad man har varit med om i livet. Därför tror vi på en öppen välkomnande gemenskap präglad av generositet och välvilja. Vi vill visa barmhärtighet och medkänsla gentemot alla människor, både mot dem i vår närhet och mot dem som lever i andra länder. Vi vill vara beredda att offra av vår egen bekvämlighet för att möta andras behov och visa på Guds stora kärlek till sin skapelse.