Låt ditt rike komma!

Vi går mot slutet av 2018 och redan finns det mycket att vara tacksam över, men
säkert också händelser som har inneburit besvikelse eller sorg. Vi går mot en härligt
intensiv tid med julfester, konserter och avslutningar av verksamheter. Jag vill passa
på att ge ett stort TACK till alla som bidragit med insatser i Smyrnaförsamlingen
under detta år! Utan Dig hade det inte blivit så bra!

Under hösten har vi haft tre tillfällen med fördjupad undervisning kring våra värdeord
Gudslängtan, Medmänsklighet och Livsglädje. Under nästa år vill vi tydligare praktisera
ordens innebörd och vi börjar med att fokusera på Gudslängtan. 2019 startar vi
på samma sätt som detta år med en bön och fasteperiod. Under 21 dagar tar vi oss
tid att ge Gud ära och söka Hans vilja. Denna period kommer vi även att följa ett predikotema
som tar sin utgångspunkt i lärjungarnas önskan till sin mästare Jesus: Lär
oss att be! Jesus gav hans efterföljare det vi kallar för Herrens bön med bland annat
orden ”Låt ditt rike komma”. Fasteperioden överlappar delvis med den ekumeniska
böneveckan med tre gemensamma samlingar där det första tillfället är hos oss den
18 januari. Dessutom återupptar vi den efterlängtade onsdagsbönen. Hur uttrycker
du din Gudslängtan? Välkommen till våra samlingar, tillsammans kan vi bättre fatta
”bredden och längden och höjden och djupet” i Kristi kärlek!

Bönesamlingar under bön & fasteperioden:
Onsdag 2/1 kl 19 | Fredag 4/1 kl 19 | Onsdag 9/1 kl 19 | Fredag 11/1 kl 19
Tisdag 15/1 kl 11 & 18 | Onsdag 16/1 kl 11 & 18 | Torsdag 17/1 kl 11 & 18 | Fredag 18/1 kl 19

Missa inte heller församlingens årshögtid med års- och administrationsmöte den 27
januari. Är du ännu inte medlem i Smyrnaförsamlingen? Ta ett samtal med mig så
berättar jag varför du behövs!

Nåd och frid!
Elias Berg, pastor & föreståndare Smyrnakyrkan Älvängen