Gudstjänst

I Smyrnakyrkan firar vi gudstjänst varje söndag kl 11 med några få undantag. Första söndagen i varje månad firar vi i regel nattvard i våra gudstjänster. Sommartid och vid julhelgen samverkar vi med Equmeniakyrkan i Älvängen. Kyrkkaffet efter gudstjänsten är uppskattat och ger utrymme att hälsa lite närmare på varandra. Du kan dela med dig av böneämnen som vi kan lyfta i gudstjänsterna till oss via bönekorgen här på hemsidan eller den fysiska korgen i kyrkans foajé.

På grund av corona-viruset firar vi för närvarande våra gudstjänst med begränsat antal i lokalen (max 8 besökande) men samtidigt tillgängligt för alla via live-stream på vår Facebook-sida eller Youtube-kanal. Välkommen att vara med!