Gudslängtan

Vi vill vara en församling präglad av gudslängtan. Vi tror på en levande Gud som uppenbarar sig för mänskligheten och som genom Jesus Kristus visat att han vill ha gemenskap med oss. Gud bryr sig om hur vi lever och vår önskan är att Guds vilja ska ta större plats i våra liv. Vi längtar efter mer av Gud och tror att Gud vill möta vår längtan genom att närma sig oss när vi närmar oss honom.

För närvarande är våra gudstjänster ej öppna för besökare i kyrksalen på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer. Däremot kan du ta del av gudstjänsterna via vår Facebooksida.